QA ONLINE

מערכת QA.ONLINE

פרויקטי בניה ותשתית כוללים כמויות גדולות של פעילויות תכנון, ביצוע, בקרה ופיקוח.
ניהול התכנון והאיכות בפרויקטים אלו מתבסס על שורה של משימות ותהליכים שנועדו לוודא כי הגדרת התוצרים, אופן הביצוע ותוצאותיו עומדים בדרישות והנחיות המזמין. משאבים רבים מושקעים בבקרה ותיעוד של תהליכי ניהול התכנון והאיכות לאורך חיי הפרויקט.

תוכנת QAonline מספקת מענה לצרכי ניהול המידע, התכנון והאיכות בפרויקטים ומשמשת לצורך ליווי ותיעוד התהליכים הנדרשים לביצוע תקין בהתאם לדרישות המזמין. המערכת מאפשרת קישור שוטף ומעודכן של מידע מהביצוע ומנגנון לאישור האיכות והתקינות של העבודות טרם מסירתן למזמין והעברתן לתשלום.
התוכנה מבוססת על ממשק אינטרנט וכוללת תכונות מתקדמות המספקות סביבת עבודה גמישה ונוחה לניהול תקין של תהליכי התכנון, הביצוע, בקרת והבטחת האיכות ותיעוד המידע הנדרש לצורך הפקת תיקי המתקן ומסירת הפרויקט.

באמצעות השימוש במערכת QAonline מבוצע תיעוד שוטף של הנתונים הנדרשים לאיסוף במסגרת הפרויקט. מידע זה הינו זמין באופן מידי ומאפשר הפקת דוחות עדכניים בכל רגע נתון.
השימוש בתוכנה מקצר את משך הזמן החולף בין הביצוע לדיווח ומאפשר אכיפה יעילה של תהליכי האיכות אותם הגדיר המזמין, התניית תשלומים בהשלמת דרישות האיכות, איתור מוקדם של סיכונים וצמצום המשאבים הנדרשים לצורך התיעוד והדיווח השוטף. המערכת כוללת מנגנון מובנה להפקת תיקי מתקן ודוחות מסירה לאבני דרך ובסיום הפרויקט.


הטמעת נהלים, דרישות ותהליכים:
תוכנת QAonline תומכת בהגדרות כלליות לניהול תהליכים ברמת המזמין. הגדרות אלו יכולות להיות תקפות בפרויקט ספציפי אחד או לשמש עבור מספר פרויקטים. בדרך זו מתאפשר ניהול יעיל ואחיד של נושאי האיכות בארגון. עם זאת מאפשרת המערכת ביצוע התאמות ככל וידרשו עבור פרויקט ספציפי או עבור הארגון כולו.
באמצעות המערכת מתבצע ניהול שוטף של תהליכי הגשות ואישור מסמכים, מעקב משימות והערות והתראות על חריגה מערכי סף ולוחות זמנים לביצוע משימות ופעולות.


ניהול תכולת הביצוע בפרויקט:
המערכת מאפשרת הגדרות פרטניות של תכולת הפרויקט וחבילות העבודה. בהתבסס על מסמכי התכנון מוגדרים עצי המבנים של האלמנטים השונים, חלקיהם, ההיררכיה ביניהם והפעולות הנדרשות לצורך השלמתם.

ניהול האיכות בפרויקט:
התוכנה מכילה מספר רב של כלים לניהול שלבי בקרת האיכות, ניהול תהליכי הזמנות מעבדות ומודדים, ניהול רשימות התיוג ומערכת אי התאמות. המערכת מאפשרת עבודה שוטפת תוך עדכון מידי של כל הגופים המעורבים מיד עם התקדמות הביצוע ואישורי האיכות.

פתרונות נוספים מבית קיו. איי. אונליין

מערכת QA.MOBILE

תוכנת QAonline כוללת ממשק נייד ואפליקציה ייעודית לשימוש במכשירי טאבלט וטלפונים חכמים. באמצעות האפליקציה ניתן לעבוד על רשימות תיוג ויומני עבודה ישירות מאתר הביצוע ולבצע

קרא עוד »

מערכת QA.ONTIME

מערכת QA.ONTIME היא אפליקציה לניהול שעות עבודה ודיווחי שימוש ברכב של כח האדם המועסק בארגונים. המערכת תוכננה במיוחד עבור ארגונים הפועלים בפרויקטים מרובים בו זמנית

קרא עוד »

שירותי עיבוד נתונים Data Center

חברת קיו.איי.אונליין 2014 מתמחה בהקמת מרכזי מידע וליווי מנהלים וצוותי ביצוע בתהליכי איסוף ותיעוד המידע בפרויקטים. שירותי החברה כוללים ייעוץ בשלבי תכנון הפרויקט, הגדרת התהליכים

קרא עוד »
דילוג לתוכן