QA ONLINE

כביש 89

סלילת כביש עוקף נהריה. הפרויקט כלל סלילת קטע כביש דו מסלולי דו נתיבי עם מפרדה ותאורה לכל אורכו. כמו כן נסללו שבילי אופניים לרווחת המשתמשים. ניהול תהליכי הבקרה ותיעוד המסמכים נעשו באמצעות תוכנת QAONLINE.

דילוג לתוכן