QA ONLINE

אודות החברה

קיו. איי. אונליין 2014 בע"מ היא בית תוכנה המתמחה בפיתוח, יישום והטמעה של מערכות מחשב לניהול מידע וניהול בקרה הנדסית בפרויקטים בתחום הבניה, הסלילה והתשתיות.

החברה מאמינה בייחודיות של כל פרויקט וכל לקוח ובצורך להתאים את התהליכים הממוחשבים לדרישות הלקוח ולצרכיו. בהתאמה לכך, המערכת מאפשרת הטמעה של תהליכים מותאמים לדרישות הלקוח והפרויקטים באמצעות הגדרות והתאמות הנעשות ע"י הלקוח בהנחיית צוותי החברה.

התוכנה הראשית אותה מספקת החברה, תוכנת QAONLINE, החלה את דרכה כתוכנה לשימוש פנימי בחברה להנדסה אזרחית וגיאולוגיה שפיתחה את המערכת ככלי עזר בפרויקטים בהם הייתה מעורבת. עם התקדמות הפיתוח ומתוך רצון להפוך את התוכנה למוצר אותו ניתן לשווק ולנהל כיחידה עסקית, הוקמה החברה ופעילות הפיתוח והתפעול עברה להתבצע באמצעותה.

מאז הקמת החברה התרחב בסיס הלקוחות המשתמשים בשרותיה והוא כולל חברות ממשלתיות, חברות בניה קבלניות, חברות בתחום בקרת ואבטחת איכות הנדסית וחברות ניהול פרויקטים.

המערכות אותן מספקת החברה משמשות לניהול המידע ההנדסי ובקרת האיכות בפרויקטים רבים ומגוונים בתחום הבינוי, התשתיות והסלילה בכל רחבי הארץ.

החברה מקיימת הליך פיתוח מתמיד הכולל שיפור של מודולים קיימים ופיתוח מודולים ואפליקציות חדשות בתחומי ניהול הפרויקטים וההנדסה האזרחית. הפיתוח נעשה בהתאם לצרכים אותם מזהה החברה בהתבסס על הניסיון, על הדרישות שעולות מהפרויקטים בהם התוכנה פעילה ועל מגמות עדכניות בתחום טכנולוגיות ניהול מידע  וניהול פרויקטים. הפיתוחים כללו בין היתר מודולים לקליטת דרישות והגדרות מפרטים הנדסיים, אפליקציה לתיעוד ודיווח פעולות הביצוע והבקרה באתרי העבודה, מודול לניהול הגשות ואישורים ופיתוח של ממשקים למערכות חיצוניות לצורך שיתוף נתונים, הטמעה של דוחות BI, ממשק לניהול מידע על גבי מפות GIS והכנות לממשק וניהול נתונים באמצעות מודל BIM.

החברה הייתה הראשונה בארץ ליישם תהליכי בקרה על פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית באמצעות אפליקציה והינה היחידה המיישמת תהליכים עבודה הכוללים מנגנונים לאכיפת נהלי הבקרה והביצוע באמצעות ניטור של תוצאות מבדקים הנדסיים ויישום התניות לוגיות בין הפעילויות השונות המרכיבות את הפרויקט.

לחברה ניסיון רב בניהול וארגון מידע בפרויקטים והיא מסייעת ללקוחותיה בבניית תבניות הניהול בפרויקטים מורכבים ובפיתוח מתודולוגיות לניהול המידע ותהליכי הבקרה ההנדסית. החברה מספקת שירותי ניהול, עיבוד מידע וניתוח נתונים לפרויקטי מחקר, סקירה ואיסוף מידע בתחומי ההנדסה האזרחית, הבניה, הבטיחות וניהול מצאי תשתיות ומבנים. החברה מתמחה בהכנת תוכניות עבודה, ארגון וניתוח המידע והפקת תוצרים ודוחות  בפרויקטים עתירי נתונים.

דילוג לתוכן